INFORMACIÓ LEGAL

Dades de l'empresa

Tallers Tió Pratdesaba SL
NIF: ES-B-63.963.318
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 37911, foli 208 i full B-311.040
Plaça mossèn Vilacís, 1
08552-TARADELL
T. 938 800 106
F. 938 800 066

Drets reservats

Copyright © Tallers Tió Pratdesaba SL. 2007. Queden reservats tots els drets de la documentació continguda en aquesta web, sempre que no es citi la font d'on s'ha extret. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, per qualsevol finalitat, i per qualsevol mitjà.

Privacitat i dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa als usuaris que, la cessió de les seves dades a aquesta pàgina Web, suposa el consentiment inequívoc per la seva part perquè Tallers Tió Pratdesaba SL tracti de forma automatitzada les seves dades personals, i les incorpori al fitxer de dades personals amb la finalitat de complir amb l'objecte social de l'empresa.
Així mateix, s'informa de la possibilitat que Vostè exerceixi, segons estableix la LOPD, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint-se a Tallers Tió Pratdesaba SL, ja sigui enviant un missatge a info@tio.cat, o per carta certificada, on consti com a referència DADES PERSONALS i el dret que Vostè vol exercitar.
Tallers Tió Pratdesaba SL, es compromet a mantenir i guardar les seves dades personals de forma confidencial, aplicant a tal efecte el que estableix la normativa vigent sobre Protecció de dades personals.

 

 

TALLERS TIÓ
Polígon industrial Castellets
Plaça mossèn Vilacís, 1
08552-TARADELL (Barcelona)
T. 938 800 106 - F. 938 800 066 — info@tio.cat
Copyright © Tallers Tió Pratdesaba SL 2007 — Informació legal